Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia ze Zbigniewem Preisnerem, który obchodzi 40-lecie pracy twórczej.