Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Krystianem Lupą, Justyną Kopińską i Angeliką Kuźniak.


Oct 14, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Mariuszem Szczygłem, Marcinem Maseckim, Janem Młynarskim i Karoliną Sulej.


Oct 4, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Małgorzatą Kożuchowską, Markiem Napiórkowskim i Witoldem Beresiem.


Sep 27, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia z Mają Ostaszewską, Michałem Żurawskim, Dawidem Podsiadło, Januszem Stefańskim, Łukaszem Gawłem i Francois Ozonem m.in. o filmie „(Nie)znajomi” i koncercie Celine Dion.


Sep 22, 2019

W programie Katarzyna Janowska rozmawia laureatami 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Agnieszką Holland, Olgą Chajdas, Dawidem Ogrodnikiem, Maciejem Pieprzycą, Janem Komasą, Elizą Rycembel, Aleksandrą Konieczną, Bartoszem Bielenią, Zofią Domalik i Sebastianem Stankiewiczem.